Home > Cronologia


Mappa
  500 AC         1000 AC         1500 AC        
Nord
    Khan Jahan Ali Terracotta Architecture
    Bagerhat Bansberia Atpur Malancha
    Halisahar Rajshahi Tribeni
     
      Mughal  
      Dhaka  
     
       
Deccan
  Badami Chalukya   Bahmani  
  Alampur   Bidar Ashtur  
     
    Kalyani Chalukyas   Adil Shahi  
    Kolanupaka   Bijapur  
     
    Kakatiya Qutb Shahi  
    Palampet Ghanpur Warangal Golconda Hyderabad  
       
Sud
    Hoysala Vijayanagara  
    Somnathpura Hampi  
  Pallava    
  Mandagapattu Dalavanur     Nayaka  
      Lepakshi Bangalore Gingee  
     
     
      Haleri
      Madikeri
       Photos and Text © Amit Guha